Rubber Raw Materials

  1. Mitsui EPTEthylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM)
  2. Denka Chloroprene rubber (CR)
  3. Denka ER, Acrylic rubber (ER)
  4. Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) & NBR/PVC
  5. NBR/PVC
  6. Epichlorohydrin rubber (ECO)
  7. Chlorosulfonated Polyethylene rubber (CSM)